Felanmälan av Internet ska ske till respektive tjänsteleverantör.
 
Länk till www.jokkmokkstadsnat.se

Nu finns även jokknet på Facebook! 
Där kommer vi uppdatera vid eventuella driftstörningar i stadsnätet.
Felanmälan görs i första hand till din tjänsteleverantör.

Framtidssäkra öppna bredbandsnät

IT-infrastrukturen är viktig bärare av dagens elektroniska tjänster och samhällsviktiga funktioner. Genom att ständigt förbättra nätets kvalité och robusthet, möter vi kundernas alltmer ökande krav på säkerhet och kapacitet.

Se filmen om framtidssäkra nät genom att klicka på bilden ovan.

Nyttan med bredband

De stora avstånden i Norrbotten kräver nytänkande och smarta lösningar. Att genomföra möten genom videokonferens spar tid, pengar och miljö. För Norrbottens läns landsting och kommuner finns många exempel på sådana vinster. Här presenterar vi några.

Se filmen om Nyttan med bredband genom att klicka på bilden ovan